Příprava na STK

Kvalitní servis pro váš vůz…

Příprava vozidel na STK

Co je vlastně STK a na co je dobré?

STK je zákonem dána a legislativní upravená povinnost podrobit motorová vozidla kontrole v pravidelných intervalech. Rozumí se tím prohlídka a posouzení technického stavu vozidla, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků. Týká se všech vozidel přihlášených v evidenci.

Technickou kontrolu ale musí absolvovat i:

  • vozidlo na kterém se nejezdí,
  • vozidlo, které je evidováno v ČR, a není dočasně nebo trvale vyřazeno z provozu na pozemních komunikacích,
  • jednotlivě dovezené vozidlo z členského státu nebo jiného smluvního státu, které nemá platný doklad o provedení technické kontroly, před jeho přihlášením do evidence vozidel v SR,
  • jednotlivě dovezené motorové vozidlo ze třetí země před jeho přihlášením do evidence vozidel v SR,
  • opětovně schvalované vozidlo.

Kdy mám jít na STK?

Lhůty kontroly se mění v závislosti na typu vozidla a jeho věku a určuje je Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 302/2001 sb. ve znění pozdějších předpisů.

Je třeba auto na STK připravit?

Stručně řečeno, ano. Speciálně, pokud je kupované auto „z druhé ruky“ a ojeté.

Úkolem STK je totiž určit, zda je vozidlo technicky způsobilé k jízdě po pozemních komunikacích. Detailní popis, kdy je vaše vozidlo technicky nezpůsobilé, je možné nalézt ve vyhlášce Ministerstva dopravy ČR č. 302/2001 sb. Na stanici STK se pak kontrolují například brzdy, řízení, nápravy, kola, rám, karoserie, osvětlení, světelná signalizace, zatížení životního prostředí (výfukové plyny), předepsaná výbava a samozřejmě identifikátory vozidla s údaji uvedenými v dokladech.

Dokonale připravíme Vaše vozidlo na STK. Zaručujeme vysokou profesionalitu a kvalitně odvedenou práci, aby byl průběh kontroly hladký a samozřejmě výsledek pozitivní.

Jaké dokumenty jsou k STK potřeba?

Pro kontrolu je nutné s sebou přinést následující dokumenty:

  • Osvědčení o evidenci část II. a technický průkaz, jestliže byl vydán nebo jeho aktuální kopii spolu s potvrzením o zadržení osvědčení o registraci část II. vydaným orgánem Policejního sboru; pokud nebylo vydáno, tak osvědčení o registraci část I. nebo jeho aktuální kopii spolu s potvrzením o zadržení osvědčení o registraci část I vydaným orgánem Policejního sboru,
  • platné osvědčení o EK, pokud vozidlo této povinnosti podléhá,
  • protokol o montáži plynového zařízení, pokud jde o vozidlo s pohonem na zkapalněný ropný plyn nebo s pohonem na zemní plyn,
  • Pokud jde o opakovanou technickou kontrolu, je nutné s sebou přinést protokol o předchozí kontrole.