Dieselgas

banner dieselgasDieselgas je duální palivový systém naftových motorů diesel – LPG nebo CNG, který umožní úsporu nákladů na pohonné hmoty.

Použití dvou paliv různých vlastností najednou není ve světě žádná novinka. V Austrálii, Kanadě ale i v Severní Americe je systém dieselgas LPG  využíván v těžké dopravě již mnoho let. V Evropě se dieselgas začal objevovat až v poslední době v souvislosti s dramatickým zvyšováním cen pohonných hmot.

Jak Dieselgas funguje?

Princip funkce dvojího paliva spočívá v přidávání plynu LPG nebo CNG do nasávaného vzduchu motorem. Tato aditivace způsobuje zásadní změnu složení spalované směsi ve válcích dieselového motoru. Tato směs je i nadále zapalována vznícením vstříknuté nafty pod vysokým tlakem. Ve válci se však smísí se směsí plynu a vzduchu. Dochází k rychlejšímu zapálení, ale hlavně mnohem dokonalejšímu prohoření této směsi a tím účinnějšímu využití energie paliva.

Co obnáší přestavba vozidla na Dieselgas?

Přestavba diesel motoru na mixování paliv – nafta/LPG je naprosto neinvazivní. Zásah do motoru ani jeho příslušenství není nutný. Přestavba spočívá v osazení reduktoru tlaku plynu a řídící jednotky plynu. Do sání jsou poté zavedeny výstupy vstřikovačů plynu a na výfukové potrubí je osazeno čidlo teploty výfukových plynů a lambda sonda. Samozřejmě nechybí ani čidlo klepání motoru kvůli eliminaci detonačního spalování.

Úspora se systémem Dieselgas

Efekt úspory spočívá v nahrazení části množství vstřikované nafty přidávaným plynem. V praxi je tímto způsobem běžně dosahováno značných finančních úspor na nákladech na pohonné hmoty zejména užitkových, nákladních vozidel a také pracovních strojů.

Pro koho je Dieselgas vhodný?

Tento systém duálního pohonu má velmi široké spektrum použití. Nejvíce jej ocení provozovatelé vozidel a strojů s vysokou spotřebou nafty. V praxi se systém osvědčil především v kamionové dopravě na dálkových trasách, dále v autobusové dopravě a v neposlední řadě také u zemědělské a stavební techniky, kde kromě značných úspor na pohonných hmotách je také třeba připomenout významné snížení emisí vlivem podstatně lepšího prohoření duální směsi.

Dieselgas je vhodný i pro použití v menších vozidlech kategorie M1 a N1, pak také středně těžká nákladní vozidla kategorie N2, nebo M2. Co se týká malých vozidel, ani zde není Dieselgas LPG úplně bez zájmu. Nejčastěji jsou to vozidla kategorie M1 ze segmentu SUV a pak také pickupy a dodávky.

Pokud uvažujete o přestavbě vašeho vozu na Dieselgas, obraťte se na nás. Rádi Vám vše vysvětlíme a zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku.