<Zpět

Servis LPG a CNG ve vozidlech a jejich diagnostika

Přestavět vozidlo na LPG nebo CNG, to neznamená pouze namontovat přestavbovou sadu podle návodu a jezdit. Aby vozidlo fungovalo tak jak má, je nutné dodržet poměrně velké množství technických pravidel již při volbě vhodných komponentů které budou použity pro konkrétní přestavbu s ohledem na konstrukci motoru, jeho výkon a další specifické vlastnosti. Neméně důležitá je samotná montáž systému vstřikování LPG nebo CNG. Její neodborné, nebo lajdácké provedení má zásadní vliv na funkci soupravy ve vozidle a její „symbiózy“ s emisním systémem vozidla.

Servis LPG
Filtr LPG plynná fáze odstředivý

Kontrola a výměna filtrů LPG

U vozidel provozovaných na LPG je důležité pravidelně kontrolovat a měnit filtry, které se v soustavě
používají. Systémy sekvenčního vstřikování LPG bývají vybaveny dvěma typy filtrů. Filtr kapalné fáze, který zbavuje kapalný plyn mechanických nečistot a filtr plynné fáze, který je zařazen před plynové vstřikovače aby zachytával jemnější mechanické nečistoty, které vznikají při změně skupenství z kapalného na plynné. Při této změně dochází také k oddělování těžkých uhlovodíků a parafínů. Tyto složky působí negativně na vstřikovače plynu a to mechanicky i chemicky.

Zapalovací svíčky LPG

Dobrý stav zapalovací soustavy

Velice důležitý je také dobrý stav zapalovací soustavy motoru, zejména části, kde se používá vysoké
napětí. U plynových motorů je zapalovací soustava mnohem více namáhána vysokým napětím, než je tomu u konvenčních benzínových motorů. Může za to méně snadná ionizace směsi propan butanu se vzduchem oproti směsi benzínových par a vzduchu. Přeskokové napětí na zapalovacích svíčkách může stoupnout až o několik kV     oproti provozu motoru na benzín, což mívá za následek porušení elektrické pevnosti izolace a následné probíjení. To způsobuje známé cukání motorů na LPG.

Vstřikovací lišta LPG TECH DRAGON

 Kontrola vstřikovačů LPG/CNG

Zásadní vliv na hladký a bezchybný chod motoru na LPG mají vstřikovače plynu. Pokud vstřikovač nepracuje správně, nemůže mít motor správný výkon. Tím má vyšší spotřebu a hlavně hrozí nebezpečí poškození motoru. Největším problémem je totiž rozdílnost dávky jednotlivých vstřikovačů. Vstřikovač, který vlivem např. zalepením parafíny dává menší dávku než ostatní způsobuje provoz válce motoru na chudou směs. Tím dochází k pomalému hoření chudé směsi a k enormnímu zvýšení teploty hoření. Pomalejším hořením chudé směsi dochází k dohořívání když už otevírá výfukový ventil. Ten je pak neúměrně tepelně namáhaný a tím se mnohem rychleji „zaklepá“ a nakonec dojde k jeho podpálení.

Diagnostika a optimalizace seřízení motorů na LPG a CNG

 Diagnostika a optimalizace chodu motorů na LPG a CNG

Provádíme servis, opravy a diagnostiku systémů sekvenčního vstřikování LPG a CNG prakticky všech značek a výrobců. Máme jak mnohaleté zkušenosti s přestavbami vozidel a strojů na alternativní pohon LPG, CNG i Dieselgas LPG/CNG. Máme vysokoškolsky vzdělané odborníky přímo v oboru automotive s letitou praxí v přestavbách vozidel na LPG a jejich diagnostice. Máme zázemí skladu náhradních dílů a montážního materiálu pro servis a přestavby vozidel na pohon LPG/CNG, protože jsme mj. provozovatelem specializovaného eshopu s nejširším sortimentem LPG a CNG materiálu. Máme moderní diagnostická a servisní zařízení včetně interface a programů pro prakticky všechny systémy LPG.

V případě dodatečné montáže LPG či CNG do vozidla je povinnost ze zákona provádět pravidelnou každoroční revizi tohoto zařízení z důvodu bezpečnosti provozu. Hlavním důvodem revizi je zjištění případného úniku plynu před vjezdem do uzavřených prostor.

Co revize obsahuje

  • kontrola těsnosti plynových rozvodů
  • kontrola těsnosti spojů
  • kontrola kabeláže
  • průběžná plynová diagnostika
  • kontrola vyhřívacího systému pro reduktor – zamezení úniku chladicí kapaliny
  • kontrola stavu a životnosti nádrže (maximální stáří je 10 let od výroby nádrže)

Revizi doporučujeme provádět současně se servisem Vašeho vozidla, kdy poté není potřeba provádět některé úkony dvakrát

Co potřebuji sebou na revizi LPG / CNG zařízení?

  • Přílohu k TP – zde se potvrzuje platnost revize.

Příloha k velkému TP pro LPG a CNG zařízení

  • Osvědčení LPG / CNG – slouží pro prokázání plynové zástavby a platnosti revize na cestách.

Osvědčení LPG a CNG zařízení