Dotazy k LPG

Dotazy k LPG problematice a odpovědi na ně

Níže uvádíme řadu odkazů s dotazy k LPG pohonům a souvisejícím otázkám, které nejčastěji kladou zájemci o přestavby na LPG při získávání bližších informací o možnostech přestavby jejich vozidla na pohon LPG.

Přestavba na LPG

Přečtěte si užitečné odpovědi na dotazy k problematice přestavba na LPG

Jak dlouho trvá přestavba na LPG?

Přestavba na LPG – jak dlouho trvá montáž?

Přestavba vozidla na alternativní pohon LPG je technický zásah do vozidla, který vyžaduje široké odborné znalosti, profesionální přístup, pečlivou a kvalitní práci, má-li být tato přestavba dlouhodobě funkční a má-li být bez řešení následků provedení přestavby „horkou jehlou“ za cenu, že přestavba byla realizována za jeden den.Kvalitní přestavba na LPG rozhodně není záležitost na jeden pracovní den! Existují sice firmy, které se prezentují tím, že provádí přestavbu prakticky na počkání během jednoho dne, ale tato „vymoženost“ je v drtivé většině vykoupena nekvalitní montáží a potažmo i špatnou funkcí celého plynového systému ve vozidle.


Naše firma preferuje precizně provedenou přestavbu s perfektní a dlohodobou funkčností, což vyžaduje kromě pečlivé montáže také přesné nastavení a kalibraci systému s následným důkladným odzkoušením pokud možno ve všech provozních režimech vozidla. Jedním z provozních režimů, je ne zrovna ne důležitý „studený“ start motoru na benzín a jeho plynulé a bezproblémové přepnutí do provozu na LPG. Tuto zkoušku je nutné provést s úplně vychladlým motorem, tedy nejlépe až druhý den po oživení vozidla pro provoz na LPG, kdy již vozidlo na plyn ujelo alespoň pár km. Zpravidla je pak také prostor na korekci chodu motoru na LPG, kdy ještě není zahřátý na provozní teplotu, ale již je systém přepnutý do provozu na LPG.

Provádíme kvalitní přestavby na LPG za dva – tři dny.

Jak se přestavba na LPG zapíše do TP vozidla?

Zápis pohonu LPG do TP vozidla

Naše firma je držitelem rozhodnutí MD ČR o schválení tzv. hromadné, nebo-li typové přestavby vozidel na alternativní pohon LPG. Znamená to, že po přestavbě vozidla vystavíme přílohu k TP vozidla ve které jsou zapsány veškeré technické údaje týkající se přestavby na LPG. Do velkého TP provede montážní firma zápis o provedené přestavbě. Na závěr držitel rozhodnutí o povolené přestavbě provede zápis do centrálního registru přestaveb LPG vedeného MD ČR. Do tohoto registru mají přístup úředníci na evidenci motorových vozidel, kteří v této databázi ověřují zda je přestavba autorizovaná držitelem rozhodnutí. Bez tohoto ověření nemůže úředník provést zápis pohonu LPG do dokladů vozidla.

Při realizaci přestavby veškerou agendu zajistí firma, která provádí přestavbu na LPG, na majiteli vozidla je pouze dojít na úřad s připravenými doklady.

Je nutné používat speciální svíčky na LPG u motorů přestavěných na plyn?

Svíčky na LPG

U vozidel přestavěných na pohon LPG není striktně nutné používat speciální svíčky na LPG, ale je nutné počítat při provozu motoru na LPG s jinými provozními podmínkami, které s sebou toto palivo přináší. Je důležité vědět, že ionizace směsi vduchu a LPG je mnohem těžší, než u směsi složené ze vzduchu a benzínu. Důrazně proto doporučujeme používat buďto zapalovací svíčky Svíčky pro LPGdoporučené výrobcem automobilu, ale v jednokontaktovém provedení, s tím, že je vhodné upravit předepsanou vzdálenost elektrod o 0,1 mm menší pro snažší přeskok jiskry. Samozřejmě, že speciální svíčky pro alternativní pohon LPG mají také své uplatnění, ale ne vždy se jedná o nejvýhodnější investici bez rady zkušených odborníků se zkušenostmi z praxe.  Není dobré spoléhat pouze na teoretické znalosti prodavače autosoučástek, který má zaručené správné informace v lepším případě z doslechu…

 

Je nutné přimazávání ventilů u vozidel na LPG?

Přimazávání ventilů u vozidel na LPG

Plynná fáze LPG, která je vefukována před sací ventily motoru neobsahuje na rozdíl od automobilového benzínu žádná aditiva která mj. zajišťují ochranu ventilů a jejich sedel před předčasným opotřebením jak vlivem mechanickým, tak tepelným. Proto je doporučováno, a u řady konkrétních vozidel přímo vyžadováno použití externího dodávání aditiv do spalovacího prostoru motoru Gaslube aditivum LPGprovozovaného na LPG. Neexistuje žádný oficiální kompletní seznam vozidel u kterých je používání aditiv LPG nutné a u kterých je zcela zbytečné. Problém je u relativně nových vozidel, kde  nejsou k dispozici praktické zkušenosti z dlouhodobého provozu. U takových vozidel doporučujeme z preventivních důvodů aditivaci motoru na LPG raději použít vždy.

 

Je pro vedení kapalného LPG v instalaci automobilu lepší klasická měděná trubka, nebo plastová ?

Proč je PVC trubka pro kapalné LPG pro automobily lepší než Cu trubka s potahem PVC..

1. PVC trubka LPG je homologovaná pro použití k vedení kapalného LPG a to až do tlaku 200 bar
2. Na rozdíl od měděné trubky se nikdy neuklepe a její koncovky perfektně těsní.PVC trubka LPG
3. PVC trubka LPG nepůsobí jako katalyzátor chemických reakcí při kterých vzniká vlivem nesprávných příměsí které české LPG obsahuje – jemný černý prášek podobný grafitu(burel), který projde i přes filtry a časem zničí vše co se mechanicky pohybuje, pokud se ho nevyrobí tolik, že zacpe filtr i ventil plynu.
Toto vše se děje v dlouhém měděném potrubí, nikoli v trubkách PVC. Máme to ověřeno na tísících přestaveb které jsme my, nebo naši smluvní partneři realizovali min. za posledních 10 let, kdy se PVC trubky začaly používat.
4. To, že se s PVC trubkou mnohem lépe pracuje je již jen pouhé konstatování a může být věcí názoru.

Je spotřeba LPG u přestavěného vozidla na LPG stejná jako na benzín?

Spotřeba LPG

Spotřeba LPG u přestavěných vozidel bývá o něco vyšší, než tomu bylo na základní palivo, tedy benzín. Navýšení spotřeby LPG se většinou pohybuje okolo 10%. Jsou samozřejmě případy, kdy je spotřeba LPG prakticky stejná jako při jízdě na benzín, a také jsou případy, kdy je navýšení spotřeby při provozu na LPG vyšší až o 20%. Výborné výsledky mají přeplňované motory a motory s tzv. ostřejšíSpotřeba LPG charakteristikou – výkonnější, sportovní verze. Tyto motory mají totiž většinou vyšší kompresní poměr, než běžné konvenční motory. Pro provoz většinou vyžadují vysokooktanový benzín min 98 okt a to je hlavní důvod, proč mají na LPG výborné výsledky. LPG má oktanové číslo okolo 100 okt.

 

Je vozidlo přestavěné na LPG bezpečné ?

Vozidlo s pohonem LPG je bezpečné. V porovnání s konvenčními palivy podléhají komponenty palivové soustavy LPG velmi přísným předpisům, jejichž plnění jsou stvrzena udělením evropských homologací pro jednotlivé komponenty soustavy LPG. Bezpečnost těchto prvků palivové soupravy LPG vysoce převyšuje bezpečnost klasických benzínových, respektive naftových nádrží motorových vozidel. Nádrž LPG je vybavena víceúčelovým ventilem, který má kromě provozní funkce také funkce bezpečnostní. Je to zejména přetlakový ventil, tepelná pojistka, omezovač plnění na 80%, omezovač průtoku, provozní ventil. Pokud je vozidlo přestavěno odbornou firmou za použití schválených komponentů, není vozidlo na LPG o nic nebezpečnější, než jsou vozidla na samotný benzín, nebo naftu.

Jsou nutné revize plynového zařízení vozidel přestavěných na LPG?

Revize plynového zařízení automobilu

U vozidel s pohonem LPG by mělo být plynové zařízení kontrolováno 1x za rok(doporučení) z  hlediska kontroly případného úniku LPG, ale také optické kontroly trubek, hadic a jejich spojů. Zařízení nebylo vyvíjeno společně s vozidlem, ale bylo do něj dodatečně zamontováno. Je proto dobré čas od času zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Kontrolu těsnosti plynového zařízení jinak provádí technik při měření emisí vozidla v pravidelném dvouletém intervalu, tato kontrola by měla být automaticky součástí tohoto úkonu.

Které plynové vstřikovače jsou vhodné pro elektronické dávkování aditiva EVP. Chci použít kvalitní značkový systém pro přestavbu.

Výrobce systému neuvádí oficiální seznam vstřikovačů,

které nemají problém s transportem aditiva pro ochranu ventilů a ventilových sedel motorů na plyn přímo přes pracovní části vstřikovače. My se proto řídíme letitými zkušenostmi s tímto jedinečným dávkovacím systémem. V první řadě víme, že problematické jsou prakticky všechny membránové vstřikovače jako jsou Stefanelli, AGS (holandské), Elpigaz atd. Tyto vstřikovače jsou pro dávkování aditiva naprosto nevhodné.

Nevím, jaké systémy považujete za kvalitní, značkové a jaké ne, a podle čeho to budete rozlišovat. Výrobců a „pseudovýrobců“ plynových systémů pro automobily je mnoho a proto nemůžeme mít se všemi zkušenosti ohledně kompaktibility s tlakovým dávkováním aditiva. Mohu Vám pouze vyjmenovat vstřikovače, které dlouhodobě používáme, nebo o kterých víme, že nemají problém s procházejícím aditivem a spíše naopak díky tomu mají delší životnost a spolehlivější funkci. Jsou to především vstřikovače HANA 2000 a HANA GOLD, KEIHIN, TECH DRAGON a překvapivě dobře fungují i levné stařičké, ale osvědčené  VALTEK T30 . Použitelné jsou i vstřikovače českého výrobce HL PROPAN  JET(pozor na vstřikovače FX téhož výrobce, ty se pro tuto funkci nehodí).

Naše firma používá nejčastěji vstřikovače TECH DRAGON v soupravách značky LPGTECH. Tyto vstřikovače mají špičkové parametry, které umožňují jejich použití i v nejnáročnějších instalacích. Mají dlouhou životnost(záruka 100tis.km) a dlouhodobě stabilní vlastnosti. S dávkováním aditiva nemají sebemenší problém.

Elektronické dávkování aditiva LPG a vhodný systém pro přestavbu

Přestavba Vašeho vozidla se systémem LPGTECH s jednotkou TECH 324 OBD, vstřikovači TECH DRAGON a speciálním separačním filtrem plynné fáze TECH Perfect Blue včetně elektronického dávkování aditiva EVP stojí 26000,-Kč vč. DPH.
Kromě standardní záruky poskytuje výrobce záruku 5 let na řídící jednotku a 100tis. km na vstřikovače. Samozřejmostí je nádrž místo rezervy 51 – 65 litrů dle provedení vozidla. Jedná se o systém s pokročilou komunikací s palubní diagnostikou OBD včetně precizní 3D kalibrace podle korektorů směsi.
Spotřeba aditiva, nebo lépe řečeno dávkování je vždy určeno výrobcem aditiva. Běžně používané Gaslube, JLM, Flashlube mají stejné doporučené množství  1litr aditiva na 1000 litrů spáleného paliva, tedy v poměru 1:1000. Při nižším dávkování se snižuje ochranná funkce aditiva.
Elektronické dávkování aditiva LPG EVP  zajistí spolehlivou aplikaci správného množství aditiva ve všech provozních režimech motoru. Tím účinně chrání motor a současně efektivně využívá potenciál aditiva a tím spoří finance za aditivum LPG.

Mohu tankovat LPG také v zahraničí

Možnost tankovat LPG v zahraničí

Síť čerpacích stanic LPG je rozšířena prakticky po celé Evropě. U našich nejbližších sousedů  jako je Polsko, Německo,Slovensko, Maďarsko  je LPG zcela běžné a dostupné alternativní palivo. Je však nutné počítat s tím, že v některých zemích jsou používány jiné koncovky pro připojení tankovací pistole. V takových případech se neobejdete bez redukce tankování. Tu většinou na frekventovaných čerpacích stanicích LPG má obsluha k dispozici, ale jistější je si takovou redukci před cestou do zahraničí pořídit.

Může být prodloužen interval výměny motorového oleje při provozu na LPG?

Interval výměny motorového oleje při provozu na LPG

Provoz motoru na LPG je v mnoha ohledech k motoru šetrnější. Jedná se zejména o menší namáhání klikového mechanismu motoru vlivem měkčího chodu motoru, který je způsoben znatelně vyšším oktanovým číslem LPG, což ruku v ruce s menší objemovou razancí tohoto paliva způsobuje chod Olej motoru s nižšími vybracemi a menším rázovým namáháním klikového mechanismu. Dalším positivním faktem je, že LPG spalované v motoru nezpůsobuje karbon, jak je tomu u spalování automobilového benzínu. Z tohoto důvodu bývá v mnoha motorech provozovaných na LPG olej pouze nahnědlý, ale do značné míry průhledný i po mnoha tisících ujetých km. Naproti tomu olej u motorů provozovaných pouze na benzín bývá černý a neprůhledný již v polovině svého výměnného intervalu.

   Přes to nedoporučujeme prodlužovat interval výměny motorového oleje u vozidel jezdících na LPG!

Doporučujeme provádět výměnu motoroveého oleje v předepsaných intervalech výrobcem vozidla. Olej při provozu na LPG sice vypadá dlouhodobě jako nový, karbon zřejmě opravdu téměř neobsahuje, ale může být kontaminován růrnými jinými chemickými látkami, které mohou zásadně snižovat mazací schopnosti motorového oleje. Jedná se zejména o síru a těžké uhlovodíky, jejichž obsah je stále předmětem kontrol ČOI na čerpacích stanicích LPG po celé ČR.

Můžete vyjmenovat nejvíc poruchové komponenty LPG soupravy?

Poruchové komponenty LPG systémů

Nejchoulostivějším komponentem soupravy pro provoz vozidel na pohon LPG jsou vstřikovače plynu. Plynové vstřikovače jsou speciálně konstruované elektromagnetické ventily na které jsou kladeny vysoké nároky. Vstřikovač plynu musí dostatečně rychle otevírat a stejně i zavírat a to s velikou přesností tak, aby byl schopen odměřit každou dávku plynu dodávanou do válce motoru v pokud možno ekvivalentní podobě, jako když motor pracuje na benzín. A proč jsou vstřikovače plynu nejvíce poruchové komponenty LPG systémů? poruchové komponenty LPG vstřikovače LPG
Plynový vstřikovač je výkonný prvek celé soustavy vstřikování LPG. Přes vstřikovače plynu prochází veškeré množství LPG dodávané do motoru. Vstřikovač tedy musí zvládnout obrovské množství cyklů. Velmi často podléhá mechanickému opotřebení. Díky často pofidérní kvalitě LPG u nás, je zde však další „škůdce“ a tím jsou nežádoucí chemické příměsi v LPG. Ty mají na svědomí např. zalepení vstřikovačů těžkými Filtr LPG Perfect Bluesložkami – parafíny rafinátu, ale také mechanické nečistoty vznikající z čiré kapaliny až při jejím splynování. Z tohoto důvodu je velmi důležitá kvalitní filtrace plynné fáze LPG, nejlépe s možností separace parafínů a pevných částic. Použití separačních filtrů LPG pro plynnou fázi doporučujeme zejména u drahých a kvalitních pstřikovačů LPG pro jejich účinnou ochranu před zalepením a vydřením.

Další poruchové komponenty LPG jsou reduktory/splynovače. Jejich poruchovost je ale v porovnání s choulostivými vstřikovači LPG minimální. Většinu poruch na systémech vstřikování LPG má v provozu příčinu v nečistotách z LPG, které nedokázaly účinně odstranit fitry.
Nejméně poruchové komponenty LPG jsou elektronické řídící jednotky (ECU). Mnozí přední evropští výrobci opravdu kvalitních systémů také poskytují prodlouženou záruku na řídící jednotky sekvenčního vstřikování plynu. Například LPGTECH poskytuje záruku na řídící jednotku v délce 5 let. LPGTECH poskytuje nadstandardní záruku i na rizikové plynové vstřikovače. Špičkový vstřikovač DRAGON od firmy LPGTECH má záruku 24 měsíců bez omezení počtu najetých km(!).

Přestavba vozu na LPG Hyundai ix20 nebo KIA Venga slyšel jsem o problémech se zaklepanými ventily ale i rozpadlým katalyzátorem a vydřeným motorem.

 

dav

Přestavba vozu na lpg Hyundai ix20 nebo KIA Venga

Přestavba vozu na LPG Hyundai ix20 i dalších korejských vozidel je možná i bez problémů se zaklepanými ventily při provozu na LPG. Tento problém je již dávno vyřešen v Německu vyvinutým systémem aditivace pro ochranu ventilů a ventilových sedel speciálně pro vozy KIA a Hyundai. Jedná se o elektronicky řízené tlakové dávkování speciálního aditiva od německé firmy ERC. To aditivum má na rozdíl od aditiv běžně nabízených zesílený účinek a navíc umí chránit i sací ventily se kterými mají vozy Hyundai KIA také problém. Aditivum je v Německu dodáváno jako OEM aditivum pod názvem P 1000 a bez jeho použití v kombinaci s elektronickým dávkováním EVP – Elektronic Valve Protector od německé firmy ESI Tronic  nelze v Německu uznat žádné záruky na přestavbu těchto vozidel na LPG. Zde je k nahlédnutí oficiální dopis německým dealerům Hyundai (u KIA je to podobné).

V Čechách máme zkušenost, že pokud je skutečně použita aktivní ochrana ventilů s aditivem ERC Gaslube Special P1000, nejsou se zaklepáváním ventilů žádné problémy. To vše je ale podmíněno montáží správných a vhodných LPG komponentů a hlavně perfektního nastavení a seřízení plynového systému zejména v oblasti vysokého a plného zatížení motoru.
Bohužel to je podle našich zkušeností nejčastější příčinou poškozených hlav motorů vozidel Hyundai i KIA na LPG. Rádoby odborná montáž přímo u dealerů značky kdy montáž velmi často prováděli narychlo a povrchně proškolení technici kteří nemají o alternativních pohonech většinou ani ponětí a tudíž žádný profesní vztah ani zájem.Navíc motivace zajímat se aktivně o tuto problematiku také prakticky na nule vzhledem k tlaku prodejců těchto vozidel na co nejrychlejší a co možná nejlevnější montáž. Nemluvě o naivní praxi všech zúčastněných včetně dodavatele plynového systému o tom, že stačí odborně a důkladně seřídit jedno vozidlo daného typu a do ostatních už jen nahrávat danou konfiguraci řídící jednotky plynu.

Díky tomu byly „originální přestavby“ jak byl tento pokus prezentován tím největším problémem protože vozidla opouštěla autosalon s plynovým pohonem namontovaným často horkou jehlou (mechanik měl na montáž čas jedné pracovní směny) a navíc bez jakéhokoli individuálního a precizního seřízení. Navíc nebylo používáno žádné aditivum pro ochranu ventilů a ventilových sedel, ale pohodlnější a pro prodejce jednodušší systém tzv. přívstřiku benzínu který ve velkém zatížení údajně ventily ochrání.
To, že tento princip ochrany ventilů je z hlediska její účinnosti přinejmenším diskutabilní a že ve výsledku zákazník jezdil stále částečně na benzín a měl tedy menší úsporu nikoho z prodejců nezajímalo.

Ono je totiž mnohem náročnější zákazníkovi vysvětlit že by si měl připlatit za vyzkoušené a spolehlivé profesionální řešení které ale v průběhu času používání vozidla na LPG svou investici nekolikanásobně vrátí v podobě bezproblémového fungování vozidla na LPG po dlouhou dobu. Také je těžké precizně seřídit plynový systém přestavěného vozidla pro člověka který je sice šikovný a dobrý mechanik, ale přestavbami vozidel na LPG se nikdy nezabýval a v lepším případě absolvoval jedno nebo dvoudenní školení u dovozce aktuálně montovaného plynového systému.

Takže k odpovědi na Vaší otázku:

Ano, přestavba je možná a je dlouhodobě funkční bez nebezpečí poškození ventilů a ventilových sedel hlavy motoru za předpokladu použití aktivního tlakového dávkování aditiva pro ochranu ventilů a ventilových sedel a za předpokladu použití výhradně aditiva firmy ERC pod značkou Gaslube Special P1000. Zároveň je nutné splnit podmínku profesionální montáže s použitím kvalitních komponentů a především s řídící jednotkou LPG která umožní precizní naladění palivových map v celém spektru pracovního režimu motoru.

KIA Venga na LPG s elektronickým dávkováním aditiva

Nastavování elektronického dávkování aditiva u vozu KIA Venga 1.4 na LPG

Přívstřik benzínu při provozu na LPG. Dobrý den,chtel bych Vás požádat o radu zda nechat namontovat přímaz,pokud máme v autě (Hyundai ix20,1.4 CVVT) jednotku lpg od firmy BRC která je vybavena přímazem benzínu.Pokud ano,postačí podtlaková sada od VALVE nebo je lepší si připlatit za dokonalejší elektronickou verzi taktéž od tohoto výrobce? Děkuji,s pozdravem Zdeněk

Přívstřik benzínu při provozu na LPG?

Na přívstřik benzínu při provozu na LPG existují různé názory. Náš názor je ten, že mám-li přestavěné vozidlo na LPG, mělo by fungovat na LPG. To, že se v některých režimech přidává benzín má údajně důvod ve snížení teploty hoření ve válci. Rozhodně ale nedodá potřebné množství aditiv potřebných pro ochranu ventilů a jejich sedel tak, jako když motor běží pouze na benzín. Benzín totiž obsahuje aditiva mj. právě pro ochranu ventilů. Pokud se však benzín pouze přidává v určitém procentu, nemůže nepatrné množství aditiv k ochraně stačit. Doporučuji použít dávkování kvalitního aditiva pro provoz motoru na LPG např. Gaslube Special P1000 a vypnout přívstřik benzínu. Peníze za zbytečně spálený benzín při provozu na LPG Vám zcela bezpečně s rezervou pokryjí náklady na aditivum. Pokud bude aditivum správně dávkováno a LPG systém bude správně seřízen ve všech režimech chodu motoru(zejména ve vysokém zatížení nesmí být chudá směs), bude Vám motor dlouhodobě spolehlivě fungovat bez nebezpečí zaklepání ventilů.
Elektronické dávkování je samozřejmě mnohem lepší v tom, že je přesné bez ohledu na provozní teploty, funguje zcela automaticky a hlavně dávkuje aditivum podle zatížení motoru tzn. čím větší zatížení motoru, tím větší dávka aditiva narozdíl od podtlakového systému, který dávkuje pouze ve volnoběhu a při deceleraci. Samozřejmě, že rozdíl v ceně je poměrně zásadní. Záleží tedy na intenzitě provozu vozidla a požadavku kvality dávkování. Pokud jezdíte často na dálnici, doporučuji jednoznačně použít elektronické dávkování.

Uvažuji o přestavbě na LPG – vyplatí se mi to?

Vyplatí se mi přestavba na LPG?

To, zda se přestavba na LPG vyplatí závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitějším z nich asi bude rychlost návratnosti investice do přestavby na pohon LPG. Ta záleží zejména na počtu najetých km ve sledovaném čase. Důležitá je také cena benzínu a cena LPG. Čím více máte „žíznivé“ auto, tím více Kalkulace přestavby na LPGmáte možnost ušetřit. Doporučuji Vám navštívit naši stránku s kalkulátorem návratnosti přestavby na LPG. Vyplněním jednoduchého formuláře obdržíte velmi rychle přesnou představu o ekonomické výhodnosti přestavby Vašeho vozidla na LPG. Pro získání přesnějších vstupních údajů navštivte ještě náš ceník montáží LPG.