Výměna a oprava výfuků

Provádíme veškeré opravy a výměny výfukového potrubí včetně katalyzátorů a pružných spojů tzv. vlnovců.

Servisní technik:
Telefon: +420 ´72099 940 900
Email: autoservis-gregor@seznam.cz

Cena za opravu výfuku je od 300 Kč za svár

Rizika netěsného výfuku.

  • Riziko požáru !! Spaliny mají Více jak 500 stupnů C.
  • Vniknutí jedovatých spalin do kabiny pro cestující může dojít až k ohrožení života !!!
  • Riziko mechanické poškození spodní části vozidla vlivem uvolnění – upadnutí – vzpříčení výfuku.
  • Odpadnutím vadné výfukové části škoda jinému účastníkovi provozu.
  • Zvýšená spotřeba paliva.
  • Nadměrný hluk vozidla nad určené normy.
  • Riziko špatné funkce motoru s vlivem tlakových rázů s již výše zmíněnou zvýšenou spotřebou.

Základní funkce výfuku

Výfuk má za úkol odvést horké a ve vysokých koncentracích jedovaté motorové spaliny bezpečně mimo vozidlo a utlumit hluk vznikající při spalování. Spaliny z motoru po spálení ve válcích jsou odváděny výfukovými svody většinou litinovými do nerezové části před katalyzátorem.

Těsně za výfukem jsou nejvyšší teploty spalin přesahující 500 stupnů Celsia. Těchto vysokých teplot využívá katalyzátor k přeměně nebezpečných výfukových plynů na méně škodlivé a vodu.

Za katalyzátorem jsou výfukové části, které nazýváme tlumič výfuku. Ty jsou většinou z běžné oceli s povrchovou antikorozivní úpravou. Většinou jsou tlumiče rozděleny na více dílů.

Hlavním požadavkem tlumiče výfuku spalin je utlumit zvuk vytvořený spalováním směsi na přípustnou mez, a současně také umožnit spalinám co nejednodušší cestu pro bezpečné opuštění prostor za vozidlo.

Tlumiče výfuku u moderních i starších vozů jsou nedílnou součástí vozu. Moderní tlumiče výfuku jsou svou životností kompromisem mezi cenou a kvalitou.