Ochrana ventilů – LPG/CNG

Ochrana motoru na LPG aditivy

Motory provozované na plynnou fázi LPG nejsou chráněny žádnými aditivy jako je tomu u automobilového benzínu. Některé motory mají ventily a ventilová sedla z materiálů, které dlouhodobě nevydrží provoz na palivo bez aditiv aniž by to pro ně mělo neblahé následky v podobě zmenšení ventilových vůlí a tím následné podpálení ventilů.

Ochrana motoru na LPG před předčasným zaklepáním ventilů a ventilových sedel motoru je velmi důležitý aspekt, který při provozu vozidla na alternativní pohon sehrává zásadní roli. Jeho podceněním se může velmi snadno proměnit vidina úspory na pohonných hmotách v noční můru.

LPG motor

Funkce 4 dobého motoru

Netvrdíme, že ochrana motoru na LPG  je bezpodmínečně nutná u každého přestavěného vozidla. Jsou ale motory, které si nenechají dlouho „líbit“ provoz na palivo, které je bez jakýchkoli aditiv a ještě má v určitých režimech chodu motoru vyšší teplotu hoření než běžný, plně aditivovaný automobilový benzín. Nejčastější problém bývá u novějších vozidel. Zkušenosti posledních let, kdy výrobci šetří na všech frontách jednoznačně ukazují, že čím novější vozidlo, tím větší pravděpodobnost, že bude mít problém se zaklepáváním ventilů.

Vzhledem k tomu, že problém zaklepaných a následně podpálených ventilů se i na méně odolném motoru projeví až po ujetí několika desítek tisíc km, nemohou seznamy výrobců přestavbových sad,  výrobců aditiv LPG, či zkušených montážních firem obsahovat úplné a aktuální informace  o novějších typech vozidel. To je důvod, proč doporučujeme používat dávkování aditiva u všech novějších vozidel která jsou přestavěna na LPG.  Prostě proto, abyste zrovna Vy nebyli tím, kdo zjistí, že Vaše vozidlo patří do skupiny jejíž provoz na LPG vyžaduje přidávání aditiva pro bezproblémový provoz na LPG. V tu chvíli by již ale mohlo být pozdě….

Ochrana motoru na LPG

Kit JLM valve saver

Jsme přesvědčeni, že částka cca 1500,-Kč o kterou se zvýší cena přestavby vozidla na LPG namontováním kvalitní podtlakové dávkovací soupravy pro ochranu motoru na LPG se signalizací minimálního množství led diodou a 0,5 litrem účinného aditiva je naprosto zanedbatelná v porovnání s opravou hlavy motoru která se může vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. Na ceně provozu vozidla se ochrana motoru na LPG prakticky neprojeví. Dávkování např. německého GasLube je 1:1000 , tj. jeden litr aditiva na 1000 litrů spotřebovaného paliva(LPG) což činí cca 0,30 Kč/1litr LPG. Taková částka jistě stojí za klid a jistotu minimálně v tom, že motor je aditivován obdobně jako když je provozován na benzín. Ochrana motoru na LPG je důležitou součástí moderní a spolehlivé soupravy na pohon LPG i CNG .

 Ochrana motoru na LPG s elektronickým dávkováním aditiva – Elektronik Valve Protector

Systém tlakového elektronického dávkování aditiva pro ochranu motorů na LPG a CNG v té nejdokonalejší podobě. Dávkovací jednotka tlakem až 5 bar dodává přesné množství aditiva do plynné fáze LPG v prostoru před vstřikovači LPG. Aditivum je tak rovnoměrně dodáváno do všech válců. Tím, jak aditivum prochází přes plynové vstřikovače tyto zároveň maže a čistí. Plynové vstřikovače, které jsou schopny s tímto systémem dávkování aditiva LPG pracovat dosahují výrazně vyšší životnosti a pracují spolehlivě u v mrazech, kdy bývají problémy s lepením pístků vstřikovačů vlivem zatuhlého parafínu z LPG. Tento parafín je však aditivem rozpouštěn a vymýván. elektronické dávkování aditiva LPG

Systém Elektronik Valve Protector pracuje s vysokým efektem a zcela opačně, než pracují laciné podtlakové dávkovače.

Podtlakový dávkovač již podle názvu pracuje na principu podtlaku v sacím potrubí. Pomocí podtlaku nasává aditivum přes kapiláru a jehlový ventil, kterým se nastavuje velikost dávky. Dávkování značně ovlivňuje i teplota aditiva, které mění s teplotou svou viskozitu. Znamená to, že největší množství aditiva si motor nasává při chodu na volnoběh a při deceleraci, protože v těchto režimech je v sacím potrubí největší podtlak. Motor tedy paradoxně dostává nejméně aditiva když jej až tolik nepotřebuje. Potřebuje jej nejvíce při vysokém a dlouhodobém zatížení. Když si představíme jízdu na dálnici, kde převážnou část jízdy je motor značně zatížen, zjistíme, že v takovém to režimu je podtlak v sání motoru minimální a dávkování aditiva LPG v podstatě nefunguje.

Tlakové elektronické dávkování aditiva Elektronik Valve Protector pracuje aktivně a se zcela opačným efektem. Řídící jednotka dávkovací pumpy je řízena otáčkami motoru a délkou vstřikovacích časů plynových vstřikovačů při jízdě na LPG. Základní dávka je určena nastavením hodnoty výkonu motoru na válec. Systém je digitální, takže naprosto přesný. Kromě toho zcela eliminuje problém se změnou viskozity aditiva v závislosti na teplotě. Při jízdě na benzín je dávkování zastaveno. Ale hlavně – při vysokém zatížení motoru dodává systém adekvátně nejvíce aditiva pro ochranu ventilů a ventilových sedel při provozu na LPG tak, jak je potřeba a kdy o má efekt. Ve volnoběžném režimu je naopak dávka aditiva LPG minimální.