Přestavba TSI, TSFI na plyn

Motory FSI a TFSI používají přímé vstřikování benzínu přímo do spalovacího prostoru motoru, naopak „standartní“ benzínové motory, vstřikují palivo do sacího potrubí, před sací ventily. Vzhledem k této odlišnost od jiných benzínových motorů je přestavba na LPG náročnější. Pro samotnou přestavbu je nutné použít speciální sadu, která je určená pro konkrétní vozidlo s přihlédnutím k jeho roku výroby a kódu motoru. Jedině tato speciální sada zaručí bezproblémový provoz vašeho automobilu na LPG a zároveň i na původní benzínové palivo. Použitím klasického sekvenčního vstřikování LPG by došlo k úplnému odstavení původních vstřikovačů benzínu, které by vedlo k jejich postupnému „zapečení“ a znemožnění provozu na benzín. Především by ale došlo k znemožnění studených startů vozidla za použití benzínu, které jsou u všech vstřikování LPG nezbytné.

Speciální sada

Speciální sady jsou proto konstruovány tak, aby vyhovovali specifikacím jednotlivých motorů. Jejich konstrukce je uzpůsobena, tak aby byly umožněny studené straty za využití benzínu a nedocházelo k „zapékání“ vstřikovačů benzínu.
Hlavní funkce tohoto systému spočívá v tom, že v žádném režimu motoru nedochází k úplnému odstavení vstřikovačů benzínu, ale stále dochází k neustálému „přistřikování“ benzínu i při provozu na LPG. Tyto dávky, nejsou v celém režimu výkonu motoru stejnoměrné, ale podle výkonu se stále mění, kdy z rostoucím výkonem vozidla stoupají a naopak za běžného chodu jsou téměř nulové. Při volnoběhu je naopak spotřebováván pouze benzín.

Částečná spotřeba benzínu

U těchto přestaveb tedy dochází k částečné spotřebě benzínu, která se zpravidla blíží 20% spotřeby LPG. Jde především o spotřebu při volnoběhu a také při maximálním využívání výkonu motorové jednotky. Naopak při průměrném zatížení se tato procento může snižovat.