Průběh přestavby vozidla LPG

V první řadě je zapotřebí nás zkontaktovat a domluvit, zda je možno vaše vozidlo přestavět či nikoliv a domluvit v jaké cenové relaci se přestavba bude pohybovat.

K tomu můžete využít náš poptávkový formulář případně nás můžete kontaktovat mailem lpg-gregor@seznam.cz nebo telefonicky  +420 720 940 900. Zde najdete všechny kontakty.

Jak probíhá kompletní přestavba vozidla na LPG a co vše k ní potřebujete?

 

Cena je vždy  stanovena v závisloti na modelu vašeho vozidla, způsobu vstřikování paliva (přímé nebo sekvenční vstřikování paliva), objemu motoru a na počtu válců motoru. Svoji roli také hraje výrobce vozidla, kdy u některých značek a typů vozidel je nutné použít některý ze systémů na ochranu ventilů. Zde najdete náš kompletní ceník.  !!!!! POZOR NA PODVODNÉ FIRMY, KTERÉ NEMAJÍ CENÍKY NA SVÝCH STRÁNKÁCH !!!!!

Jak dlouho trvá přestavba na LPG ?

Protože motorové vozidlo je dnes důležitou součástí života každého motoristy snažíme se při zachování vysoké kvality provedené práce provést přestavbu v nejkratším možném termínu. Proto  montáž provádějí dva mechanici současně (jeden provádí montáž nádrže a druhý montáž komponentů v motorovém prostoru). U běžného čtyřválcového motoru trvá přestavba dva až tři dny.   Časovou náročnost přestavby Vám technik sdělí při poptávce montáže. 

Jaké doklady s sebou na přestavbu na přestavbu LPG ?

Pro přestavbu s sebou potřebujete:

 1. Velký technický průkaz – do průkazu se musí zapsat, že vaše auto bylo přestavěno na LPG pohon
 2. Malý technický průkaz, zelenou kartu – po přestavbě je nutné auto seřídit ve všech provozních režimech v reálném provozu na komunikaci. Proto je zapotřebí, aby ve vozidle byly doklady od vozidla, pro případ kontroly Policií ČR. 

Příjem vozidla na přestavbu LPG 

Před započetím LPG přestavby mechanici prohlédnou vaše vozidlo se zaměřením na stav palivové a zapalovací soustavy. Nejvhodnější LPG zařízení vybereme po konzultaci se zákazníkem zejména s ohledem na způsob využití vozidla. Dále se zákazníkem dohodneme typ a velikost nádrže, umístění plnícího hrdla a umístění přepínače. Na základě těchto informací stanovíme pevnou konečnou cenu.

Přestavba (montáž) na LPG 

S LPG přestavbou začínáme současně z obou dvou stran. Jeden montážník je odpovědný za instalaci tzv. „předku“, tzn. instalace reduktoru, řídící jednotky, odpojení vstřikovačů, instalace plynových vstřikovačů a kabeláže. Druhý montážník instaluje nádrž LPG, přípojku plnění, instalaci přívodní plynové trubky, multiventil a přepínač. 

V prvním kroku technik instaluje vstřikovací trysky (1). Prostřednictvím těchto trysek je plyn dávkován do sacího potrubí a následně přiváděn do motoru. 

Vstřikovače plynu LPG (2) jsou hadičkami napojeny na vstřikovací trysky (1). Dobu jejich otevření a tím velikost dávky paliva řídí řídící jednotka LPG v závislosti na zatížení motoru.

 

 

 

 

 

V dalším kroku následuje instalace reduktoru (3) a bezpečnostního ventilu plynu LPG. Reduktor po ohřátí na příslušnou teplotu (cca 40°C) přeměňuje kapalnou fázi LPG na plynou fázi, která je prostřednictvím vstřikovačů dávkována do motoru.

 

 

 

 

 

Mezi reduktorem a vstřikovači je umístěn tzv. filtr plynné fáze LPG (4). Tento filtr zachycuje drobné nečistoty z méně kvalitního plynu a tím chrání vstřikovače před možným poškozením. Doporučený interval pro výměnu tohoto filtru je 20 000 km.

LPG soustava ještě obsahuje tzv. filtr kapalné fáze, který je mezi nádrží a reduktorem (většinou se nachází u reduktoru spolu s elektormagnetickým ventilem). Doporučený interval pro výměnu tohoto filtru je 40 000 km.

 

 

 

 

 

Po montáži trubek a hadic pro přívod LPG následuje instalace elektrických zařízení.

Připevníme LPG řídící jednotku (ECU) (5) – ve většině případů se jednotka připevňuje co nejblíže baterii, protože je z ní napájena. Jednotka řídí veškeré operace, které provádí LPG soustava.

 

 

 

 

 

Přepínač (6) instalujeme po dohodě se zákazníkem na místo, kde je z hlediska konstrukce vozidla jeho montáž proveditelná.

 

 

 

 

 

V zadní části vozu, mezitím probíhá instalace LPG nádrže (7) a multiventilu (8)

LPG nádrže se dělí na:

 • Toroidní – dávají se místo rezervního kola, tak aby LPG nádrž zabrala co nejméně zavazadlového prostoru ve vozidle a v případě, že má vozidlo rezervu pod vozidlem, umístí se venkovní toroidní nádrž pod vozidlo.
 • Válcová – dávají se tam, kde nelze použít toroidní nádrž nebo na přání zákazníka, kdy je většinou požadavek na větší kapacitu nádrže.

Multiventil – má několik funkcí. Umožňuje plnění nádrže, prostřednictvím plováku snímá úroveň hladiny LPG v nádrži a po otevření elektroventilu distribuuje plyn do motorové části.

 

 

 

 

 

Zároveň také probíhá montáž plnícího hrdla (9) – plnící hrdlo lze namontovat dvěma způsoby

 • Na nárazník – nejčastěji využívané
 • Pod víčko – namontovat, lze tam, kde to umožňuje technické provedení vozidla. 

 

 

 

Trubka PVC 6mm pro LPG (10) (včetně obslužných kabelů měření hladiny plynu), která vede od multiventilu z LPG nádrže do přední motorové části, se instaluje v souladu s příslušnými předpisy a je přichycena příchytkami (11).

 

 

 

 

 

U některých vozidel náchylných na poškození ventilů a ventilových sedel doporučujeme aplikovat některý ze způsobů ochrany ventilů.

K dispozici jsou následující možnosti: 

Přístřik benzínu – pokud se zákazník rozhodne pro tuto variantu, zvolí se systém s řídící jednotkou, která má tuto funkci.

Elektronické (12) – dávkuje podle programu, čímž dávkuje přesněji a ochrana je efektivnější a má menší spotřebu aditiva. Zde jsou vyšší pořizovací náklady.

Podtlakové (13) – dávkuje podle toho, jak rychle jedete. Což není tak přesné jako u elektronického a má větší spotřebu aditiva. Pořizovací náklady jsou nižší než u elektronického přímazu.


 

Montáž je hotová a dojde k prvnímu natankování. Hned po natankování kontrolujeme všechny spoje od nádrže až po vstřikovače LPG.

Pomocí počítače nastavíme základní parametry motoru a provedeme automatickou kalibraci. Následně se provede seřízení mapy plynu podle benzínové mapy ve všech režimech provozu. Montáž ukončíme diagnostikou motoru. 

Předání vozidla zákazníkovi

Předání vozidla zákazníkovi:

 • První část předání proběhne na dílně, kde technik zákazníkovi vysvětlí obsluhu a funkci LPG zařízení.
 • Druhá část předání probíhá v kanceláři, kde zákazník obdrží:
  • Velký technický průkaz vozidla – s doplněným zápisem o přestavbě vozidla  na pohon LPG.
  • Servisní knihu – obsahuje základní informace o LPG systému a jeho činnosti, návod na obsluhu a údržbu vozidla s LPG, záruční podmínky, bezpečnostní opatření při provozu vozidla s LPG, plán servisních prohlídek.
  • Přílohu k velkému technickému průkazu – obsahuje informace o zařízení, které bylo do vozidla nainstalováno. S touto přílohou spolu s velkým technickým průkazem si musí zákazník dojít na příslušný odbor dopravy.
  • Osvědčení – malá kartička, která obsahuje informace o revizích a hlavních komponentech  LPG systému. Slouží jako doklad na cestách.

Platba

Možnosti platby:
Platba v hotovosti