Výhody a nevýhody LPG

Níže se snažíme objektivním způsobem shrnout výhody a nevýhody provozu vozidel na LPG a pomoci Vám při rozhodnutí zdali využít možnost přestavby vozidla na LPG. Následující data vychází z naši dlouhodobé zkušenosti s přestavbami a také se zde snažíme zohlednit i názory našich klientů, které jsou pro nás velice silnou zpětnou vazbou.

Výhody

 • Provoz automobilu za poloviční náklady
 • Menší opotřebovávání motoru
 • Zvýšení dojezdu
 • Menší výdaje při servisních prohlídkách
 • Méně časté vyměňování svíček či výfuku
 • Delší životnost motoru
 • Zachování možnosti jízdy na benzín či naftu
 • Ekologické ježdění
 • Vozy s pohonem LPG osvobozeny od silniční daně
 • Vyšší prodejní cena
 • Hustá síť čerpacích stanic

Výhody nejsou spjaté pouze s provozem vozidla, ale také zde celá řada výhod plyne ze zvýšené životnosti motoru a s tím spojenými servisními náklady na servis a údržbu

Výhody spojené s údržbou

 • Méně častá výměna oleje a filtrů
 • Bez tvorby nečistot v motoru
 • Delší životnost výfuku
 • Čištění zapalovací svíčky
 • Delší životnost motoru
 • Nedochází ke zředění oleje
 • Nejsou žádné uhlíkové usazeniny paliva

Výčet všech výhod plynoucích z přestavby na LPG by zabral nejednu stránku, nicméně jsme se zde pokusili shrnout ty nejzásadnější výhody, které přestavba našim zákazníkům přináší.

Nevýhody

 • Počáteční investice do přestavby (rychlá návratnost)
 • Zvýšení spotřeby cca o 10% v konečném důsledku však nevýhodou není
 • Lehké snížení výkonu motoru přibližně o 5% – velice záleží na použitém systému
 • Každoroční revize plynového zařízení
 • Zmenšení zavazadlového prostoru (částečně řeší toroidní nádrž)
 • Životnost LPG nádrže 10 let
 • Některé podzemní garáže zakazují vjezd vozidel s LPG

Z názorů našich klientů i z vlastní zkušenosti přinášíme seznam nevýhod, které mohou být s přestavbou na LPG spojené. Pokud bychom se poté blíže na jednotlivé nevýhody podívali, dokážeme některé z nich jednoduchým způsobe vyvrátit nebo přinejmenším minimalizovat jejich váhu při rozhodování o investici do přestavby.

Náš pohled na zmiňované nevýhody

Co se týká počáteční investice, tak ta je kompenzována nižšími provozními náklady na provoz vozidla, kdy z pravidla po najetí cca 25 000 km bývá tato investice zcela kompenzována nižšími náklady z provozu vozidla.

Jak je mezi nevýhodami dále uvedeno, zvýšená spotřeba v průměru o 10% v konečném hledisku nevýhodou není, protože toto zvýšení je kompenzováno.
Snížení výkonu velice záleží na typu montovaného zařízení. Dokonce u některých přestaveb na LPG naopak dokážeme výkon motoru navýšit.
Každoroční revize LPG jsou opravdu zapotřebí, nicméně se nejedná o nikterak vysoké sumy, které bývají spojovány s pravidelnou údržbou vozidel. Částky za revizi plynového zařízení se pohybují v rámci stokorun.

Zmenšení zavazadlového prostoru je možné řešit využitím toroidním typem nádrže nebo umístěním nádrže LPG do prostoru rezervy vozidla, kdy rezerva při současné legislativě není povinna a ve vozidle stačí pouze lepící souprava.

Životnost nádrže je skutečně 10 let a její životnost je stanovena vyhláškou od data výroby.
Vjezd do některých podzemních garáží je nadále někde zakázán kvůli nedostatečné vzduchotechnice, nicméně situace se rok od roku lepši a většina podzemních garáži by měla být pro vozidla s LPG dostupná.